– As accións –

Acción 1. Desenvolvemento da marca Rio Minho

Acción 2. Promoción e organización de eventos de consolidación da marca Rio Minho

Acción 3. Promoción externa da marca Rio Minho a través da asistencia a feiras de turismo internacionais ibéricas e outras accións promocionais.

Acción 1. Desenvolvemento do producto turístico transfronteirizo baseado no patrimonio natural e cultural. Creación dunha aplicación móbil orientada ao apoio informativo a visitantes e á interpretación de espazos de interese no río Miño Transfronteirizo.

Acción 2. Estructuras piloto de apoio ao coñecemento e interpretación da rede de  espazos naturais clasificados: creación dun parque micolóxico en Paredes de Coura, acondicionamento forestal da illa da Fillaboa; accións de conservación do biotipo fluvial en Veiga da Mira.

 

 

 

Acción 1.  Desenvolvemento do produto turístico transfronteirizo baseado no patrimonio natural e cultural. Creación dunha aplicación móbil orientada ao apoio informativo a visitantes e á interpretación de espazos de interese no río Miño Transfronteirizo.

Acción 2. Valoración do produto da pesca.

Acción 3. Desenvolvemento de estruturas de apoio ás actividades promovidas polas empresas de animación do territorio. Organización dun congreso transfronteirizo e dunhas xornadas explicadas.

Acción 1. Promoción e acondicionamento da rede de sendeiros verdes transfronteirizos do río Miño nos que se inclúen as ecovías, ecopistas, paseos fluviais e rutas de montaña.

Acción 2. Sinalización e interpretación das rutas transfronteirizas

Acción 3. Creación do parque transfronteirizo O Castelinho-Fortaleza.

Galego GL Português PT Español ES