Nace RIO MINHO

"Un río, dous países, grandes experiencias" é o lema elixido para acompañar a imaxe da nova marca "Rio Minho",...